การที่จะเติบโตเป็นผู้นำ คุณจะต้องริเริ่มโครงการ และกิจกรรมใหม่ๆ รวมถึงการจัดการกับบุคคลหลายๆ ประเภท การทดสอบ ทดลองวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบและสไตล์ของผู้นำ

ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  การเลียนแบบรูปแบบบางอย่าง (และทำความเข้าใจว่า ไม่มีอะไรเป็น “ต้นฉบับ”) การหยุดคิดพิจารณาเพื่อดูความถูกต้อง จริงๆ แล้วมันเป็นความสามารถของคุณที่จะใช้องค์ประกอบที่ได้จากการเรียนรู้จากรูปแบบอื่นๆ มาปรับใช้ โดยเป็นสไตล์และรูปแบบของคุณเอง

แต่นั้นไม่ได้เป็นการคัดลอกจากผู้นำเพียงคนใดคนหนึ่ง คุณสามารถหยิบ ยก แบบอย่างที่หลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างกัน บางคนเลียนแบบและคัดเลือกจากหลายๆ คน เพื่อนำมาสร้าง  แก้ไข และปรับปรุง ในรูปแบบและและสไตล์ของคุณเอง

แต่นั่นแหละ มันไม่มีความชัดเจน และแน่นอน ที่จะสามารถใช้รูปแบบเดิมๆ ได้ทุกวัน และไม่ได้เป็นของที่ใช้ไม่ได้ แต่มันเป็นวิธีการที่คุณคิดว่า วิธีการใดเหมาะสมกับสถานการณ์รูปแบบใดมากกว่า