บริษัทคาสทูล แคนาดา ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยทุกปีมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส สำหรับพนักงานและครอบครัว โดยชื่อว่า Children’s  Christmas Party ซึ่งลูกหลานของพนักงานทุกคน อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 12 ปี จะได้รับของขวัญจากคาสทูลทุกคน แต่ละปีจะมีเด็กๆ ได้รับของขวัญ ประมาณ 150-170 คน ผู้บริหารคาสทูล คุณพอล ร็อบบิ้นส์ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น