วันนี้ในงาน แอตแลนต้าเทรดโชว์ ผู้บริหารของเรา คุณพอล ร็อบบิ้นส์ ได้ขึ้นอภิปรายในหัวข้อ เครื่องรีดอลูมิเนียมอัจฉริยะ วิธีการใช้งาน และยังกล่าวถึง สารหล่อลื่นชนิดแท่งและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นอย่างดี