Day November 20, 2020

Metalex 2020, Days 2

19 พฤศจิกายน 2563 วันที่สอง ของงานแสดงสินค้าและนวัตรกรรมใหม่ในวงการอุตสาหกรรม Metalex 2020 นับเป็นความภาคภูมิใจของคาสทูลเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าและผู้สนใจในอุตสาหกรรมรีดและฉีดอลูมิเนียม ถึงแม้ว่าทั่วทั้งโลกจะอยู่ในสภาวะเฉกเช่นเดียวกันคือการคุกความจากโรคอุบัติใหม่เช่น COVID-19 ทำให้การจัดงานแสดงสินค้าและนวัตรกรรมเป็นไปอย่างยากยิ่ง ทั้งนี้ ลูกค้าและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของคาสทูล ยังคงเข้าเยี่ยมชมบูธของเราอย่างไม่ขาดสาย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอีกสองวันที่เหลือ จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม คาสทูลได้เตรียมช่างผู้ชำนาญการณ์ในด้านเทคนิคต่างๆประจำอยู่ที่บูธตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บูธ AU36 HALL 100 ผู้ชำนาญการณ์กำลังให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทีมงานผู้ชำนาญการณ์ประจำบูธของคาสทูล ชุด Tooling Set สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องฉีดอลูมิเนียม สารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องรีดและเครื่องฉีดอลูมิเนียม (สีส้ม ALU-JECT) (สีเขียว CLS200 & ALS-192)   Compose by Tanmanun…