การคาดการณ์หรือทำนายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น (Second Guessing)

   คุณเคยกลับมาทบทวนทุกๆ การตัดสินใจของตัวคุณเองหรือมีความกังวลใจหรือไม่ กับสิ่งที่ได้ตัดสินใจไป ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และในระหว่างที่หลายๆ คน เกิดความสงสัยนั้น การคิดแบบคาดการณ์หรือทำนายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น (Second Guessing) ด้วยตัวคุณเองอยู่บ่อยๆ จะมีผลต่อภาวะความเป็นผู้นำของคุณเอง เพราะถือเป็นแนวกระบวนการคิดของผู้นำที่ทำให้คุณเหนือกว่าคนอื่น

   ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกมั่นใจตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับทิศทางที่เลือก  ก็ไม่ควรลดทอนความรู้สึกในสัมผัสแรกนั้นที่จะเป็นตัวนำทางคุณ พยายามเก็บข้อมูลการตัดสินใจล่าสุดไว้

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะได้พบแนวทางการตัดสินใจที่เป็นตัวชี้นำทิศทางที่ถูกต้องตลอดเวลา และไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด มันก็จะสามารถช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย

   วิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพที่จะหยุดคำถามของการตัดสินใจในช่วเวลานั้นๆ คือ การจัดทำแผนเพื่อการทบทวนในวันถัดไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจจะเป็นช่วง 2-3 สัปดาห์ หรือช่วง 2-3 เดือน อยู่ที่ความเหมาะสม หรือสามารถเพิ่มเข้าไปในปฏิทินของคุณและติดตามผลได้ตลอดเวลา

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2