การทำงานยังไงให้สัมฤทธิ์ผลสูงสุด

 

รู้หรือไม่ว่า การจัดลำดับในการทำงานมีความสำคัญมากแค่ไหน เพราะการทำให้หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จสูงสุดต้องมาจากการให้ความสำคัญและจัดลำดับความสำคัญของงานนั้นๆ วิธีง่ายๆในการฝึกในการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน มี 3 ข้อ ดังนี้

1.       เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่ดี วิธีฝึกง่ายๆก็คือ เมื่อเราตื่นนอนในตอนเช้า ไม่ควรจะบิดขี้เกียจเสียนานเกินไป เริ่มต้นวันใหม่อาจจะเริ่มด้วยการหายใจเข้าออกยาวๆ คิดถึงแต่เรื่องที่ดีๆ สดใสๆ อาจจะฝึกสมาธิสัก 20-30 นาที แล้วก็ค่อยเช็คอีเมล์ในโทรศัพท์มือถือ

2.       วางแผนงานในวันนั้นๆ โดยคาบเช้าอาจจะวางแผนงานที่ต้องใช้ร่างกายได้เคลื่อนไหว อาจจะเดินมากหน่อย เพื่อให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า อาจจะเลื่อนการประชุมต่างๆไปในคาบบ่ายเพื่อสมองจะได้ไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป

3.       จัดระเบียบ การจัดระเบียบนี้ อาจจะเริ่มจากโต๊ะทำงานของเราเอง วางเอกสารให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการหยิบใช้ เพราะการจัดระเบียบทำให้เราเป็นคนที่หลักความคิดเป็นแบบแผนได้เช่นกัน ไม่เพียงแต่โต๊ะทำงาน ในคอมพิวเตอร์ที่เราทำงานควรจะจัดวางเอกสารให้อยู่ในแฟ้มอย่างเป็นหมวดหมู่ ในโทรศัพท์มือถือก็เช่นกัน อาจจะเลือกแอพพลิเคชั่นที่เราใช้บ่อยที่สุดมาไว้หน้าหลัก และควรจะปิดสัญญาณเตือนจากข้อความที่ไม่มีความสำคัญ ทั้งนี้ทั้งนั้น หลักการก็คล้ายๆกับหลัก 5 ส. ลองฝึกบ่อยๆเพื่อให้งานที่เราทำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ถอดความจาก บทความของ Mr. Paul Henry Robbins

 

 

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2