การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็นการทำงานที่ง่ายของหัวหน้างาน (The easy part of a manager’s job is problem solving)

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็นการทำงานที่ง่ายของหัวหน้างาน (The easy part of a manager’s job is problem solving)

โดยส่วนใหญ่มักพบว่าผู้บริหารหรือหัวหน้างานใหม่ จะใช้เวลากับการทำงานได้ไม่กี่อย่างกับที่วางแผนไว้ เขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และยังกลับเชื่อมั่นว่าได้ทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

แต่มีเพียง 3 สิ่งเท่านั้นที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ควรจะทำในทุกๆวัน คือ สร้างความเชื่อมั่น สร้างทีมงาน และสร้างกลุ่มเครือข่าย ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้ไม่ได้แยกออกจากสิ่งที่เคยทำ คุณสามารถทำร่วมกับงานที่ได้มอบหมาย ทบทวน และแนะนำการทำงานให้กับทีมของคุณได้

 

การสร้างความเชื่อมั่น โดยการสอบถาม ให้คำแนะนำ และความเห็นที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน

การสร้างทีม โดยการใช้ปัญหาและวิกฤตการณ์มาเตือนให้พนักงานในทีมได้ทราบถึงจุดประสงค์และคุณค่าที่ได้รับ อธิบายการตัดสินใจของคุณในส่วนที่สำคัญและมีประโยชน์แก่ทีมงาน

การสร้างเครือข่าย โดยใช้กิจกรรมจากการทำงานประจำ เพื่อให้เกิดผู้นำคนอื่นๆ และรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนอกกลุ่มให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกับที่ทีมงานมี

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2