การเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัว (Learn from others)

       นักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์พบว่าในบรรดา 500 บริษัท มีมูลค่าการสูญเสียโดยรวมประมาณ 31.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปัญหาความล้มเหลวของการแบ่งปันองค์ความรู้ บทความนี้จะสื่อให้เห็นว่าเราควรรักษาบุคลากรอย่างไร จากกระบวนการสร้างแนวคิดใหม่ๆ การทำซ้ำในสิ่งต่างๆ ที่ผิดพลาดมาก่อน หรือการค้นหาเวลาที่สูญเสีย จากบทความพิเศษนี้

·      คิดค้นออกแบบพื้นที่ว่างสำหรับการเรียนรู้จากการสังเกต (vicarious) คล้ายการซื้อเครื่องทำกาแฟ กำหนดพื้นที่ว่างที่ใช้ร่วมกันที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางเช่นพื้นที่การรวมตัวกันสำหรับแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ในการสร้างรากฐานความคิดและการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้

·      การบันทึกข้อมูลของการเที่ยวไปและสังเกต หัวหน้างานจะต้องสนับสนุนและผลักดันให้พนักงานสำรวจค้นหาและแบ่งปันประสบการณ์อยู่เสมอ และให้ใบอนุญาตเฉพาะทางสำหรับผู้ค้นพบในสิ่งที่ควรแก่การเรียนรู้ โดยไม่ให้เกิดความวิตกกังวลที่เขาจะล่วงรู้หรือทำให้เขาดูไม่ดี

·      กำเนิดเมล็ดพันธุ์สำหรับการเรียนรู้จากการสังเกต (vicarious) กำหนดเวลานอก ในช่วงเริ่มต้นการประชุมสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างท้าทายของบุุคลากรและการแก้ปัญหาด้วยกัน หรืออาจจะเป็นเวลาอาหารเช้าของทีมงานหรือกำหนดเป็นชั่่วโมงแห่งความสุขที่พนักงานมีความเป็นอิสระ

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2