คุณพร้อมกับการเป็นหัวหน้างานระดับบริหารแล้วหรือยัง (You really want to be a manager?)

คุณพร้อมกับการเป็นหัวหน้างานระดับบริหารแล้วหรือยัง (You really want to be a manager?)

ในการเป็นหัวหน้างานระดับบริหารนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหน้าที่การงานของคุณ บางคนก็เพิ่งได้รับการปรับตำแหน่งผู้นำจากความสามารถ แต่ก็เกิดข้อสงสัยกับคนอื่นๆ ว่าเขาได้รับอะไรกับตัวเขาเหล่านั้นมา ถ้าคุณยังลังเลที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในการเป็นหัวหน้างาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการนำมาพิจารณา

ผลของความเสียหาย (Count the cost) ในหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่อาจจะทำให้คุณรู้สึกท้อกับสิ่งต่างๆ ซึ่งคุณเองต้องยินดีที่จะเข้าใจในความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนของคุณ เป็นการพิจารณาภาพลักษณ์ที่ใหญ่กว่าในทุกๆ สถานการณ์

รับฟังความกังวลใจ (Listen to your fears) ในความกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดและคำวิจารณ์ถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าคุณไม่คิดเกรงกลัว คุณก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำ แต่คุณจะจัดการอย่างไรกับความกลัวนั้น คุณรับรู้กับสิ่งนั้นแต่ไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นหรือเปล่า หรือคุณเก็บงำสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

ประเมินแรงจูงใจ (Check your motive) ถ้าคุณใช้ชีวิตบนความปรารถนาอันแรงกล้าหรือเพื่อหวังผลงานให้ลองคิดว่าสิ่งนั้นทำแล้วดูดีหรือเป็นการกระทำที่ดี สำหรับงานของหัวหน้างานคือการช่วยเหลือทีมของเขา ไม่ได้เป็นการกีดกันความสามารถของเขาเพราะความอิจฉาริษยา

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2