ปัจจัยสำคัญในการที่จะเป็นเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม

ปัจจัยสำคัญในการที่จะเป็นเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม

การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการผลิต อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องรีดเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมในการที่จะเป็นเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม และดูเหมือนว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกำไรจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทว่าจุดอ่อนของวงการนี้คือขีดจำกัดขององค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอด เพราะเหตุใด?

หลักฟิสิกส์ของอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมที่ยังคงเดิม

นับจากยุค 80 ที่วงจรการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมได้มีการศึกษา เจ้าของกิจการต่างก็มีปัญหาทั้งภายในเกี่ยวเนื่องกับอุณหภูมิ ชนิดของอลูมิเนียม หลักฟิสิกส์ที่เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเครื่องรีดจะต้องคำนึงถึงเบื้องต้นคือ ต่ำเกินขนาด หมายถึง อลูมิเนียมที่นำมารีดมีอุณหภูมิที่สูงเกินไป สูงเกินขนาด หมายถึง ความหนืดเกินไปในการรีดอลูมิเนียม ควรจะลดชิ้นงานที่เสียและเวลาที่ใช้ในการรีด ห้าหากว่าเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมไม่สามารถลดข้อจำกัดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ อาจะทำให้ธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ก้าวเดินต่อไปไม่ได้

สามปัจจัยเสี่ยงที่ควรให้ความสำคัญ โลหะที่นำมาผลิตอุปกรณ์ในเครื่องรีด เวลา และความเร็วในการรีด เมื่อจะกล่าวถึงโลหะที่จะนำมาผลิตอุปกรณ์ในเครื่องรีดอลูมิเนียม ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ เป็นวัสดุชนิดใด มีขีดความสามารถในการยืดหยุ่นต่ออลูมิเนียมที่นำมารีดได้มากน้อยเพียงใด จะเห็นได้จากการเก็บข้อมูลจากเจ้าของกิจการทั้งธรรมดาหรือเจ้าแห่งวงการเครื่องรีดอลูมิเนียม จะเห็นได้ว่า กว่า 80% ของผลิตภัณฑ์ที่รีดนั้นจะเป็นชิ้นงานที่ดีสำหรับเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเครื่องรีดธรรมดา และ 82% ของเจ้าแห่งวงการเครื่องรีดอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70-90% แต่การที่จะเพิ่ม % ผลิตนี้อาจจะมีผลกระทบกับชิ้นงาน เวลา เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม โดยจากการศึกษา เวลาที่ใช้ในการรีดนั้น ระหว่างเจ้าของกิจการธรรมดาทั่วไปกับเจ้าแห่งวงการเครื่องรีดอลูมิเนียมนั้นจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยจะอยู่ที่ประมาณ 60% สำหรับเจ้าของกิจการทั่วไป และ 65% สำหรับเจ้าแห่งวงการเครื่องรีดอลูมิเนียม โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50-70% ในปีที่ผ่านมานั้น เทรนของวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดมีแนวโน้วว่าจะนิยมอลูมิเนียมที่นำมารีดมีขนาดความยาวที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดเวลาในการรีด แต่ทว่าผลก็ไม่ได้แตกต่างกันมากจากอลูมิเนียมชนิดสั้นในด้านการใช้เวลาในการรีด ทั้งยังพบว่าผู้ที่ใช้อลูมิเนียมที่มีขนาดยาวขึ้นนอกจากปัญหาเรื่องมาตรฐานของชิ้นงานแล้วยังจะเห็นได้ว่ามีปัญหามากมายตามมา อาทิ อุณภูมิที่ต้องตั้งค่าให้สูงขึ้น อายุของหัวรีดที่อาจสั้นลง การติดขัดระหว่างการรีด และปัญหาในการตัดชิ้นงาน ท้ายที่สุด ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญคือความเร็วในการรีดชิ้นงาน โดยความหลากหลายในการเพิ่มขนาดความเร็วในการรีดชิ้นงานนี้อาจจะมีสามข้อ คือ ขนาด 7 นิ้วต่อนาที ค่าความเร็วปกติในการรีด (3 มิล ต่อ วินาที) อาจจะเพิ่มได้เป็น 40-45 นิ้วต่อนาที (18-20 มิลต่อวินาที) สำหรับอลูมิเนียมชนิด 6000 ความแตกต่างระหว่างเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเครื่องรีดธรรมดากับเจ้าแห่งวงการของอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม จะอยู่ที่ 23 นิ้วต่อนาที (9.7 มิลต่อวินาที) สำหรับเจ้าของกิจการทั่วไป และ 30 นิ้วต่อนาที (12.7 มิลต่อวินาที) สำหรับเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม สำหรับอลูมิเนียมชนิด 6063 ค่าเฉลี่ยโดยประมาณ 30% เร็วกว่า ทั้งนี้การเพิ่มความเร็วในการรีดนั้นจะไม่เป็นผลเลยถ้าหากว่าอุณภูมิในการรีดกลับสูงขึ้นตามไปด้วย

ข้อเท็จจริง

แม่พิมพ์ที่ดีนั้นจะต้องไประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลากหลายส่วน การออกแบบที่ดี ความเหมาะสมกับเครื่องรีดและอลูมิเนียมที่จะนำมารีด อุณภูมิของอลูมิเนียมที่จะนำมารีด อุณภูมิของตัวแม่พิมพ์เอง และอุณภูมิของเครื่องรีดอลูมิเนียม ถ้าหากว่าข้อใดข้างต้นไม่ได้รับการควบคุมที่ดี จะส่งผลให้ชิ้นงานไม่ได้คุณภาพ อุณภูมิที่ไม่คงที่ ความเร็วในการผลิตที่ลดลง การเพิ่มขนาดของอลูมิเนียมที่ยาวขึ้น เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าของขนาดเดิม อาจจะต้องการเครื่องรีดที่มีชิ้นส่วนที่มากขึ้น ที่แนะนำคือ เครื่องรีดแบบสามชิ้น หัวรีดที่แข็งแรงทนทาน เนื่องด้วยขนาดของอลูมิเนียมที่ยาวขึ้นส่งผลให้อุณภมิที่จะเหมาะสมในการรีดเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น ค่าความเร็วในการรีดจึงต้องลดลงตามลำดับ การรักษาอุณภูมิในเครื่องรีด หัวรีด แม่พิมพ์และอลูมิเนียมจึงสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งการปรับแบบที่ใช้รีดให้ทันสมัยจะยิ่งเพิ่มอายุการใช้งานและผลผลิตที่ดีอีกด้วย

บทสรุป

เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม อยากที่จะรีดอลูมิเนียมในเครื่องรีดที่มีผนังค่อนข้างบาง รีดอลูมิเนียมได้หลากหลายชนิดในเครื่องเดียว ผลผลิตที่งดงาม และทนทานต่อการใช้งาน โดยทางคาสทูลเองเข้าใจจุดประสงค์ของเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม ไม่เฉพาะแค่ความทนทานของเครื่องรีด แต่ยังคำนึงถึงอุณภูมิที่จะส่งผลกระทบไปยังแม่พิมพ์ รวมถึงการไหลลื่นระหว่างรีด เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนในเครื่องรีดที่เกี่ยวโยงกันที่มีอุณภูมิสูงขึ้น ผลกระทบนี้จะส่งผลไปยังค่าความเร็วในการผลิตทันที เจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมนั้นแต่ก่อนก็เริ่มต้นจากการลองผิดลองถูก ทว่าด้วยความที่เจ้าแห่งวงการฯได้มีการเก็บข้อมูล วิจัยร่วมกันกับทางคาสทูล โดยแต่ก่อนผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40-50% และคาสทูลได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิธิภาพในการผลิตและผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจยิ่ง จากเจ้าของกิจการอุตสารหกรรมเครื่องรีดธรรมดากลายมาเป็นเจ้าแห่งวงการอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญมากสี่สุดนอกเหนือจากปัจจัยทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้นนั่นคือ ความสมดุลย์ของเครื่องรีด หากเครื่องรีดใดๆมีความสมดุลย์ย่อมเกิดผลดีต่อชิ้นงานและกำลังการผลิตอย่างแน่นอน

 

ถอดความจาก บทความ Inside/ Out Light Metals : The Realities of Being a Superextruders Today.

บทความโดย Mr. Paul Henry Robbins, Castool

 

 

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2