สารจากประธาน Exco ดาเรน เคิร์ก

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และยังมีทีท่าว่าจะยังไม่ทุเลาลงโดยง่ายหรือเร็ววันนี้ เวลานี้เป็นเวลาที่ยากลำบากและท้าทายสำหรับทุกๆคน ทั้งนี้ Exco และกลุ่มบริษัทในเครือ อยากแสดงให้เห็นว่า พนักงานของ Exco และบริษัทในเครือทุกคนต่างให้ความสำคัญและตระหนักรู้และให้ความสำคัญทั้งเรื่องความสะอาด และการรักษาสุขภาพ ที่สำคัญไม่ว่า โควิด19 จะส่งผลกระทบมากเพียงใด ทว่า Exco และบริษัทในเครือยังคงคงสภาพกำลังการผลิตเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของเรา

ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ที่ส่งผลนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ทางเราจึงมีการเพิ่มมาตรการในการป้องกัน โควิด19 อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งตัวพนักงานของบริษัทและกำลังการผลิตของลูกค้า โดยเรามีการเพิ่มการตรวจวัดอุณภูมิของพนักงานประจำวัน มีเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ในแต่ละจุดเสี่ยง มีการเพิ่มช่องว่างในการติดต่อสื่อสารในแผนกต่างๆ มีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเมื่อออกจากพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง มีการรณรงค์ให้พนักงานล้างมือบ่อยครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของที่ไม่ได้ครอบครอง ซึ่งมาตรการนี้พนักงานของเราทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือและตระหนักรู้เป็นอย่างดี

เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สภาพคล่องทางด้านบัญชีของ Exco และบริษัทในเครือยังคงเสถียรภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งยืนยันให้แก่ลูกค้าว่า เราจะสามารถยืดหยัดผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกับลูกค้าของเรา และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเรามีประสิทธิภาพในการผลิต

สุดท้าย เราภาวนาว่า ทุกคนจะสามารถยืดหยัดและต่อสู้กับ โควิด 19 และผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ด้วยความปรารถนาดี

ดาเรน เคิร์ก

ประธานกรรมการผู้บริหาร

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2