Bore Welding Shot Sleeve

Bore Welding Shot Sleeve

การเชื่อมภายในท่อของกระบอกสูบ 

ภายในผิวท่อของกระบอกสูบสามารถนำมาซ่อมใหม่ด้วยวัสดุที่มีความสามารถทนทานต่อสภาวะอุณภูมิสูงได้และคงความแข็งที่อุณภูมิสูง (Hot Yield  Stength) โดยผิวที่ซ่อมใหม่ จะมีค่าความแข็งที่สูงกว่าเดิมและมีความเป็นไนไตร์ที่ทนต่อความร้อนสูงได้ดีกว่าด้วย

Purpose (วัตถุประสงค์)

– ซ่อมกระบอกสูบ (Sleeve) ที่สึกหรอ

– ยืดอายุการใช้งานของกระบอกสูบ

– ลดค่าใช้จ่ายของการยิง (Shot) แต่ละครั้งของกระบอกสูบ 

Function (การทำงาน)

– กระบอกสูบ (Shot Sleeve) สามารถนำมาซ่อมใช้ใหม่อีกครั้งตามอายุการใช้งานเดิมและมีหลายกรณีที่อายุการใช้งานอาจจะยาวนานกว่ากระบอกสูบ (Shot Sleeve) ตัวใหม่

– กระบอกสูบ (Shot Sleeve) เมื่อนำมาซ่อมใหม่ ผิวท่อของกระบอกสูบ จะมีคุณสมบัติทางความร้อนและทนทานต่อการสึกหรอที่ดีกว่า (Superior)

– ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

– สามารถนำสิ่งที่มีที่เสียหายกลับมาใช้ใหม่

– สิ่งต่างๆ อื่นๆ ก็สามารถ Recycle ได้

โดยส่วนใหญ่ กระบอกสูบ (Shot Sleeve) จะเสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากผิวท่อบริเวณตำแหน่งใต้จุดการเทเกิดการสึกหรอ แม้ว่าเคยทราบมาว่า กระบอกสูบมีความแข็งเชิงกลก็ตาม สำหรับ Castool ได้พัฒนาเทคนิคในการเชื่อมผิวท่อเพื่อซ่อมกระบอกสูบ ด้วยวัสดุ W.Nr 1.2367M วัสดุดังกล่าวนี้จะถูกเชื่อมเข้ากับผิวท่อภายในของกระบอกสูบ (Shot Sleeve) ซึ่งมีความทนทานทางความร้อนที่อุณภูมิสูงและคงความแข็งที่อุณภูมิสูง (Hot Yield Stength) ที่ดีกว่าดังนั้นจึงทนทานความร้อนได้ดีกว่าวัสดุประเภท W.Nr. 1.2344 และสามารถทำ Special nitriding เพื่อให้มีความแข็งแรงที่ดีกว่าและเป็นไนไตร์ที่ทนทานต่อสภาวะที่อุณหภูมิสูงได้ชั้นของการถูกทำลายของผิวภายในของกระบอกสูบ ที่ใช้งานแล้ว (W.Nr. 1.2344 หรือเหล็กชนิดเดียวกัน) จะถูกทำขนาดท่อใหม่ด้วยการ bore out แล้วใช้ชั้นของวัสดุ 1.2367M เชื่อมเข้าไปเพื่อซ่อมผิวของท่อกระบอกสูบ (Shot Sleeve)

– เมื่อได้รับกระบอกสูบ (Shot Sleeve) ที่ผ่านมาใช้งานมาแล้ว Castool จะตรวจสอบสภาพเพื่อพิจารณาดูว่ายังคงสภาพที่ดีที่จะสามารถนำมาการเชื่อมได้หรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของการสึกหรอด้วย

– ผิวภายในทั้งหมดของกระบอกสูบ ที่ผ่านการใช้งานจะถูกทำ Bore ด้านที่มีการนำผิวสึกหรอออกประมาณ 1.5 mm ด้วยการทำ Micro-crack และทำไนไตร์

– ความยาวของกระบอกสูบ (Shot Sleeve) ทั้งหมดจะถูกเชื่อมด้านละประมาณ 3mm ด้วยชั้นวัสดุ W.Nr. 1.2367M จากขอบของ Die จนถึงขอบของรูการเท

– เราให้ความสนใจเป็นพิเศษบริเวณมุมของขอบ Die end เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผ่านการทำอย่างทั่วถึงและเสร็จสิ่นเรียบร้อยเช่นกัน

– กระบอกสูบ (Shot Sleeve) ที่ทำการ Bore เสร็จแล้วจะเผื่อให้มีชั้นของการเชื่อมด้านละ 1.5 mm

– ชั้นของวัสดุที่เชื่อมแล้วจะถูกขัดให้ได้ขนาดตามต้องการ

– ผิวท่อภายในจะถูกขัดอย่างละเอียด 3 RMS ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการทำไนไตร์ให้ดีขึ้น

– การทำไนไตร์ชนิดพิเศษ นำมาใช้เพื่อทำให้กระบอกสูบ (Shot Sleeve) มีความแข็งที่ดีขึ้นและทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิสูงได้

– ผิวท่อที่เชื่อมแล้วจะยังคงความแข็งที่อุณหภูมิสูง มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกหรอได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกระบอกสูบ (Shot Sleeve) ที่ใช้งานก่อนหน้านี้

ลดค่าใช้จ่ายกับสิ่งต่างๆ ที่ต้องซื้อนำกลับมาใช้ใหม่กับสิ่งต่างๆ ที่มีสามารถนำทุกๆ สิ่งมาแปรรูปเพื่อนำมาใช้ได้อีก

การผลิตที่สะอาดจะต้องตระหนักในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ วันปริมาณของเสียที่ต้องทิ้งนั้น จะไม่พบเห็นในโรงหล่ออีกต่อไป ด้วยการที่เราจะนำสิ่งที่มีนั้นกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งคุณต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของการเดินเครื่องในกระบวนการผลิตงานหล่อให้เร็วที่สุดและให้ดีเท่าที่จะปรับปรุงให้สิ่งแวดล้อมของบริษัทดีไปด้วย สิ่งนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติอันนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารธุรกิจด้วย

มีโรงหล่อหลายแห่งที่ต้องปิดตัวลงใน 2 ปี ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงในตลาดระดับโลกได้ ในขณะเดียวกันบริษัทอื่นๆ มีการพัฒนาในกระบวนการผลิตของตนเองด้วยการลดการใช้พลังงานให้น้อยลงและปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากการผลิตเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้ การจัดการที่ดีและการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งแรกที่ควรระลึกเพราะทำให้บรรยากาศการทำงานเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีมาก่อน ซึ่งโรงหล่อหลายแห่งให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่สะอาดในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจให้อย่างยั่งยืน

การแปรสภาพให้นำมาใช้ใหม่ (Recycle)  หลายบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงหล่อจะต้องคิดวิธีการแบบใหม่ๆ ของการแปรสภาพก่อนการนำมาใช้เพื่อให้เกิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงถือว่าความจำเป็นที่บริษัทเหล่านี้ต้องทำการแปรสภาพ อย่างไรก็ตามก่อนลงมือให้บรรลุเป้าหมายได้เราพึงเข้าใจว่า การแปรสภาพถือเป็นวิธีการขั้นสุดท้าย

Castool เป็นผู้ส่งมอบรายแรกของอุตสาหกรรมเครื่องอัดขึ้นรูป (Extrusion industry) ที่ต้องการให้เกิด การลดค่าใช้จ่ายในสิ่งต่างๆ ที่คุณสูญเสียจากการซื้อ นี่คือมาตรฐานที่ดีเยี่ยมระดับโลกในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในระดับต่อไปและนี่ก็เป็นเพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายในสิ่งต่างๆ ที่คุณสูญเสียจากการซื้อเท่านั้น เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งสุดท้ายที่สามารถใช้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเราร่วมแรงแข็งขันเพื่อผลิตสินค้าที่ดีกว่า

ยังมีอีกปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นกัน นั่นคือ ทำการซ่อมแซมในสิ่งที่สามารถทำได้  เราช่วยทำให้การซ่อมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นอยู่เสมอ เช่น กระบอกสูบ (Shot Sleeve) , Container, Dummy Block และอื่นๆ อีกมากมาย โดยผลิตภัณฑ์ของเรามีความส่วนประกอบที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อเกิดการสึกเหรอที่ง่ายต่อการถอดเปลี่ยนที่โรงงานผลิตของคุณได้เลย

ลำดับสุดท้ายที่เป็นปัจจัยของแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ การนำกลับมากใช้ใหม่ในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว เราได้มีการปรับปรุง Container และเตาอบ (Die Oven) เมื่อได้รับโอกาสนั้นจากลูกค้า ถ้าสภาพของเหล็กยังดีอยู่ จะสามารถนำมาใช้ได้วิธีการที่ดีที่สุดนี้ไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้ด้วย

วิธีการสุดท้ายของเรา คือ การแปรสภาพทุกๆ สิ่ง ในการแปลสภาพถือเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีพยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์อื่นก่อนที่จะมีการยกเลิกใช้ ถึงแม้ว่าผลของการแปรสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่จะมีผลน้อยกว่าใช้ของใหม่ดั้งเดิม แต่ถือเป็นสิ่งที่ดีมากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในความพยายามที่มีต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ของสิ่งที่มีอยู่เดิมซึ่งต้องใช้พลังงานรูปหนึ่งหรือรูปอื่นๆ ในการทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายกลับมาเป็นแบบเดิม สิ่งสุดท้าย คือ การจินตนาการใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน

คุณประโยชน์ (การเชื่อมภายในท่อของกระบอกสูบ (Bore Welding Shot Sleeve)

– ลดค่าใช้จ่ายต่อการหล่อขึ้นรูป

– สามารถนำกระบอกสูบ (Shot Sleeve) อันเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

– ยึดอายุการใช้งานของกระบอกสูบ (Shot Sleeve) 

เทคโนโลยีของเชื่อมภายในท่อของกระบอกสูบ (Bore Welding Shot Sleeve) ช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งานของกระบอกสูบ (Shot Sleeve) ซึ่งส่วนใหญ่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Castool จึงมีระบบมาตรฐานใหม่ที่ดีเยี่ยมใน อุตสาหกรรมการหล่อขึ้นรูป (Die Casting industry)

ผลทั้งหมดอาจจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องและการติดตั้ง

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2