Castool 180 Tour

วันนี้จะพาเที่ยมชมการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานของคาสทูล ซึ่งนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว คาสทูลยังใส่ใจเรื่องความสะอาดภายในองค์กรอีกด้วย เพราะเราเชื่อมั่นว่าภาพลักษณ์ที่ดีย่อมสื่อให้เห็นว่าสินค้าย่อมได้มาตรฐานตามไปด้วย

 

หากลูกค้าท่านใดสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา สามารถติดต่อได้ที่

gee@castool.com หรือ sales180@castool.com

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2