Castool Cold Clean-Out Block

สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม ถ้าหากว่าใช้งานไปสักพักแล้ว เศษของอลูมิเนียมอาจจะตกค้างเกาะอยู่ตามผิวของไส้ในของเครื่องรีด การทำความสะอาดที่ถูกวิธีนั้นจำเป็นต้องไม่ใช่การทำความสะอาดที่ทำลายพื้นผิวภายในของเครื่องรีด ซึ่งอาจจะส่งผลกับผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น คาสทูงจึงคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เรียกว่า Cold Clean-Out Block

หัวรีดที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์นั้นโดยปกติจะมีช่องว่างระหว่างไส้ในของเครื่องรีดกับหัวรีดอยู่ที่ประมาณ 0.005 นิ้ว หรือ 25 มิลลิเมตร แต่สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ควรมีช่องว่างระหว่างไส้ใน หรือมีค่าอยู่ที่ 0 เพื่อการทำความสะอาดที่ได้ผลดีเยี่ยมและไม่เหลือเศษอลูมิเนียมไว้ภายในเครื่องรีด การที่คาสทูลจะออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ ลูกค้าจำเป็นต้องให้ค่าที่แน่นอนของความยาวของไส้ในของเครื่องรีด ความกว้างของไส้ใน และที่สำคัญ อุณหภูมิที่ใช้ในการรีดอลูมิเนียม เพื่อคาสทูลจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องรีดของลูกค้า 

คาสทูลได้ออกแบบตัวทำความสะอาดให้ความความยาวที่พอเหมาะ ไม่ยาวหรือสั้นเกินไปเพื่อยังผลลัพท์ที่ทรงประสิทธิภาพในการทำความสะอาด และที่สำคัญยังน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายดาย เพียงแค่ใช้งานเฉกเช่นกับหัวรีด โดยการเอาตัวทำความสะอาดวางไว้ที่ไส้ในแล้วใช้หัวรีดดันเศษอลูมิเนียมออกจากไส้ใน

จะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องรีดควรจะใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดแล้ว?

ควรจะใช้เครื่องทำความสะอาดเมื่อเปลี่ยนชนิดความแข็งของอลูมิเนียมในแต่ละครั้ง เช่น เปลี่ยนจาก 6XXX เป็น 5XXX หรือ 7XXX เป็น 2XXX

หรือการเปลี่ยนจากอลูมิเนียมชนิดแข็ง 6XXX เป็นอลูมิเนียมชนิดอ่อน 0kd 6060 ถึง 6063

 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่

sales180@castool.com or tanmanun.tiantip@castool.com

ทางเรามีช่างเทคนิคผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำด้วยความยินดียิ่ง

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2