Lubrication (การหล่อลื่น)

การหล่อลื่น (Lubrication)

ระบบการหล่อลื่นได้มีการพัฒนาให้สัมพันธ์กับระบบการทำงานของลูกสูบของ Allper (Allper Pluger) เพื่อลดความเสียดทานระหว่างกระบอกสูบ (Sleeve) และลูกสูบ (Plunger) เพื่อให้มั่นใจว่ามีความราบเรียบตลอดการเคลื่อนที่ภายในกระบอกสูบ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อรักษาความคงที่ของความเร็วในการขึ้นรูปแต่ละครั้ง (Shot)  และยังยืดอายุการใช้งานของทั้งกระกอบสูบและลูกสูบด้วย นี่คือความจำเป็นของการใช้กระบอกสูบแบบ Long Shot sleeve ที่มักจะมีการสึกหรอบริเวณใต้จุดการเท (Pour Spout)

วัตถุประสงค์ (Purpose)

·        ลดแรงเสียดทานระหว่างกระบอกสูบ (Shot Sleeve) และลูกสูบ (Plunger Tip)

·        ช่วยทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ต่อการขึ้นรูปแต่ละครั้ง (Shot) มีความคงที่

·        ยืดอายุการใช้งานของทั้งกระบอกสูบและลูกสูบ

·        กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่จะเกิดขึ้นกับงานหล่อขึ้นรูป

การทำงาน (Function)

·        มีการวัดปริมาณของของเหลว Boron Nitride ที่ถูกระเหยไปเป็นละอองบางๆ

·        การสเปรย์สารหล่อลื่นและการประกอบหัวฉีดอากาศจะติดตั้งไว้อย่างปลอดภัยหลังตำแหน่งของการประกอบลูกสูบ

·        เทคโนโลยีของหัวฉีดทำให้เกิดอะตอมของ Boron Nitride ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการใช้โดยรวม

·        สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้รวดเร็วหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบการสเปรย์ที่ต่างจากเดิม

·        ความดันของการสเปรย์และระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้

สารหล่อลื่นจะต้องนำไปใช้งานกับพื้นที่ที่มีความต้องการนั้น  ปริมาณของสารหล่อลื่นที่ใช้มากเกินไปจะทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นและยังทำให้เกิดมลภาวะในที่ทำงานด้วย  การหล่อลื่นจำเป็นต้องรรักษาปริมาณการใช้ที่เหมาะสมให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ และต้องพยายามกำจัดสิ่งที่อาจจะก่อใหเกิดสารประกอบอโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์ (Mold)

ปริมาณของสารหล่อลื่น Boron Nitride ที่ใช้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ในพื้นที่แหวน (Ring) กระบอกสูบ และพื้นที่ที่มีผลกระทบโดยตรงภายใต้รูปการเท เพื่อให้แน่ใจว่าสารหล่อลื่นได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ปราศจากการสเปรย์มากเกินไป การติดตั้งปั้มเพื่อควบคุมการใช้งานผ่านการฉีดจะช่วยให้คาดการณ์ปริมาณสารหล่อลื่นที่ต้องการของแต่ละรอบของกระบวนการได้  เพื่อป้องกันอันตรายของการปนเปื้อนงานหล่อจากการใช้ปริมาณสารหล่อลื่นมากเกินไป

สำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก

โดยทั่วไปไม่ได้มีการสึกหรอเหมือนกระบอกสูบขนาดกลาง  จึงมีการทำสล็ออต (Slot) และระบบการหล่อลื่นเป็นช่องภายในบริเวณ Chamfer เพื่อให้ส่งให้สารหล่อลื่นไหลสู่ด้านบนของแหวนลูกสูบ

สำหรับกระบอกสูบขนาดกลาง

มีระบบ ALD เพื่อส่งสารหล่อลื่นโดยตรงไปยังด้านบนของลูกสูบและแหวนที่จะช่วยลดความเสียดทานระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบ

สำหรับกระบอกสูบขนาดใหญ่

เป็นสิ่งที่ยากต่อการที่จะหล่อลื่นให้เพียงพอต่อบริเวณภายในของกระบอกสูบ  อาจจะต้องใช้ร่วมกับระบบ ACL สารหล่อลื่นจะถูกส่งโดยตรงไปยังด้านบนของลูกสูบและสเปรย์บริเวณรูและพื้นที่ช่องการเท

สารหล่อลื่นเหลวที่มีความหนึดสูง ALS 192

เป็นสารหล่อลื่นกระบอกสูบที่ทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงได้  เหมาะสำหรับงานหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม  แมกนีเซียม  และทองเหลือง โดยจำกัดปริมาณของอนุภาคของแข็งเพื่อทำให้อายุการใช้งานดีขึ้นและมีคุณภาพในงานหล่อขึ้นรูปที่ดีขึ้น

ประเภท :         ALS 192 น้ำมันสังเคราะห์ Boron nitride

หมายเลข :       ALS-192 สารหล่อลื่น

การบรรจุ :       10 กก.พลาสติกคอนเทอร์เนอร์

หมายเหตุ :       ความถ่วงจำเพาะ คือ 1.1(10 กก.=11 ลิตร)

คุณสมบัติการใช้งาน :     สามารถใช้สำหรับงานหล่อขึ้นรูปชิ้นงานที่เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างชิ้นส่วนแมกนีเซียม และการหล่อขึ้นรูปด้วยความร้อนด้วย

ALS 196

เป็นสารหล่อลื่นกระบอกสูบที่มีความหนืดสูง ถูกพัฒนามาเพื่อให้มีความสามารถในการหยดสำหรับงานหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม แมกนีเซียมและทองเหลือง

ประเภท :         ALS 196 mineral oil base

หมายเลขชิ้นงาน :          ALS-196 สารหล่อลื่น

การบรรจุ :       10 กก.พลาสติกคอนเทอร์เนอร์

หมายเหตุ :       ความถ่วงจำเพาะ คือ 1.1(10 กก.=11 ลิตร)

คุณสมบัติการใช้งาน :     สามารถใช้สำหรับงานหล่อขึ้นรูปชิ้นงานทุกชนิดยกเว้นที่เป็นชิ้นส่วนโครงสร้างและการหล่อขึ้นรูปด้วยความร้อนหรือการชิ้นงานที่มีการทาสีที่ผิว

ระบบการหล่อลื่ของ Castool

สารหล่อลื่นทั้งสองชนิดนี้  ใช้ร่วมกันกับระบบการจ่ายทั้งระบบหยด (ALD:Drop Lube System) และระบบสเปรย์ (ACL:Drop+Spray System) ซึ่งมีประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

–          ใช้สารหล่อลื่นในปริมาณน้อย (ปริมาณที่เหมาะสมในพื้นที่ที่ถูกต้อง)

–          ไม่มีการสูญเสียสารหล่อลื่น

–          สิ่งแวดล้อมสะอาด DCM

–          มีอายุการใช้งานที่ดีขึ้นทั้งกระบอกสูบและลูกสูบ

–          ลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญๆ

คุณประโยชน์ของระบบการหล่อลื่นของ Castool

–          ลดค่าใช้จ่ายต่อการหล่อขึ้นรูป

–          เพิ่มอายุการใช้งานของลูกสูบ

–          เพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกสูบ

–          ลดปัญหาสิ่งปนเปื้อน

–          ลดอัตรางานเสียหรือการกำจัดชิ้นงานเสีย

–          ลดความเสียหายจากการหยุดการผลิต

Castool จึงมีระบบมาตรฐานใหม่ที่ดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมการหล่อขึ้นรูป (Die Casting industry)

ผลทั้งหมดอาจจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องและการติดตั้ง

 

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2