QR Container เครื่องรีดอัจฉริยะ

ถ้าหากจะพูดถึงนวัตรกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียม นอกจากคาสทูลเป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ยังไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อให้อุตสหกรรมเครื่องรีดอลูมิเนียมให้ผลคุ้มค่าในการลงทุนของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับเครื่องรีดอลูมิเนียม จะเห็นได้ว่านับจากที่คาสทูลได้พัฒนารูปแบบในผลิตภัณฑ์ และไม่เคยหยุดนิ่งนั้น ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

วันนี้จะนำเสนอเครื่องรีดอลูมิเนียม อัจฉริยะ QR Container ที่เป็นโมเดลล่าสุด โดยการคิดค้นและพัฒนาตัวเชื่อมต่อพลังงานที่สะดวกและง่ายในการใช้งานและติดตั้ง ทั้งยังเพิ่มช่องว่างของแผงวงจรความร้อน เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานมากขึ้น

ทำไมถึงต้องเป็นเครื่องรีดอัจฉริยะของคาสทูล QR Container?

เพราะเครื่องรีดอัจฉริยะของคาสทูลสามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องรีดให้คงที่ เพราะอุณหภูมินับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานรีดอลูมิเนียม ดังนั้นการรักษาอุณหถูมิให้คงที่นั้น นอกจากจะทำให้ชิ้นงานที่รีดออกมาได้มาตรฐานแล้ว ยังยืดอายุการใช้งานของวัสดุการรีด เครื่องรีด ไส้ในของเครื่องรีดให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ลดชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพลงอย่างเห็นได้ชัด ลดพลังงานเพราะการฟอร์มตัวของเครื่องรีดจะคงที่หลังจากความร้อนของเครื่องรีดได้ตามค่าแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่

sales180@castool.com

Related Posts

CRP (Castool Ring Plunger)

Metalex 2020, Last Day

Metalex 2020, Days 2